Dimovodni pribor

 az389-1

 

1.DIMOVODNI PRIBOR ZA KONVENCIONALNE UREĐAJE

Dimovodni pribor za konvencionalne uređaje sastoji se od koncentričnih cijevi, od čega je unutarnja cijev (za ispuh dimnih plinova) promjera 60 mm, a vanjska cijev (za usis zraka) promjera 100 mm. Ukoliko postoji posebni zahtjevi za većim promjerom dimovoda, moguće je isporučiti i dimovod 80/125 mm. U kombinaciji sa različitim dimovodim elementima (produljenja i koljena), moguće je osigurati kvalitetan rad svakog fasadnog uređaja..

 

2.DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIJSKE UREĐAJE

Dimovodni pribor za kondenzacijske uređaje sastoji se od koncentričnih cijevi, od čega je unutarnja cijev (za ispuh dimnih plinova) promjera 80 mm, a vanjska cijev (za usis zraka) promjera 125 mm.

Zbog kondnezata koji se javlja, cijev za ispuh dimnih plinova je napravljena od plastike (PP). Moguće su različite izvedbe dimovoda: od vodoravnog do okomitog položaja, u kombinacijama sa različitim produljenjima i koljenima te mogućnost sanacije postojećih dimovoda...

 

Napomena:

izvedbu dimovoda (dužinu i položaj), potrebno je usaglasiti sa ovlaštenim instalaterom i lokalnim distrubuterom plina.

 

CJENIK DOSTAVE