Q i R čelične armaturne mreže

mreze2

 

Čelične armaturne mreže koriste se za armiranje raznih betonskih elemenata, temelja, zidova, podova, stupova, cesta te su kao takve nezamjenjive u građevini, kako u niskogradnji tako i u visokogradnji.
Dvije su osnovne podjele armaturnih mreža: Q-obostrano nosive armaturne mreže (nosive su i uzdužne i poprečne žice a sijeku se na način da tvore mrežu kvadrata) i R-uzdužno nosive armaturne mreže (nosiva je uzdužna žica, a žice se sijeku tvoreći mrežu pravokutnika).