Q i R čelične armaturne mreže

Čelične armaturne mreže koriste se za armiranje raznih betonskih elemenata, temelja, zidova, podova, stupova, cesta te su kao takve nezamjenjive u građevini, kako u niskogradnji tako i u visokogradnji.
Dvije su osnovne podjele armaturnih mreža: Q-obostrano nosive armaturne mreže (nosive su i uzdužne i poprečne žice a sijeku se na način da tvore mrežu kvadrata) i R-uzdužno nosive armaturne mreže (nosiva je uzdužna žica, a žice se sijeku tvoreći mrežu pravokutnika).

 

CJENIK DOSTAVE

ASORTIMAN (cijene su s PDV-om)
mreze155
Cijena bez popusta 270,00 kn
Cijena256,50 kn
mreze12
Cijena bez popusta 182,25 kn
Cijena173,14 kn
mreze17
Cijena bez popusta 385,70 kn
Cijena366,41 kn
mreze164
Cijena bez popusta 259,35 kn
Cijena246,39 kn
mreze11
Cijena bez popusta 513,50 kn
Cijena487,83 kn
mreze15
Cijena bez popusta 344,50 kn
Cijena327,28 kn
mreze1
Cijena bez popusta 669,50 kn
Cijena636,03 kn
mreze16
Cijena bez popusta 451,75 kn
Cijena429,16 kn