Građevinske vilice

Nudimo građevinske vilice savijene iz profiliranog betonskog čelika kvalitete B 500 A.